• Wpisów:142
  • Średnio co: 14 dni
  • Ostatni wpis:5 lata temu, 12:36
  • Licznik odwiedzin:7 758 / 2112 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Po­myśl cza­sem o mnie,
O tym kim dla Ciebie jes­tem.
Po­myśl ile jes­tem warta,
Po­myśl jak bar­dzo mnie kochasz
I czy wogóle mnie kochasz.
 

 
*Naj­więcej strachu budzi we mnie to, że kiedyś znik­niesz bez pożegnania..*
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (12) ›
 

 
Cza­sami tak ciężko uda­wać, że jest się szczęśliwym...
 

 
*Mo­je naj­większe marze­nie to, to abyś widział we mnie szczęście i sens swo­jego życia* ♥
 

 
War­to pocze­kać na tą praw­dziwą miłość. Prędzej czy później ona Cię do­pad­nie i w te­dy zro­zumiesz, że war­to było cze­kać. Po co szu­kać ją na siłę i ra­nić ludzi będąc z ni­mi tyl­ko dla­tego, aby nie być sa­mot­nym? Ludzie to nie prze­mioty, które można wy­mieniać jak się znudzą.
 

 
*Cza­sem są ta­kie chwi­le, kiedy na­wet cisza ma do ciebie żal i pretensje.*

A tutaj link do pewnego blogu... nie wiem jak wam, ale mi się bardzo spodobał
http://ala3756.pinger.pl/
 

 
Gdzieś tam... na sa­mym dnie, w naj­cichszym zakątku me­go ser­ca, wciąż tli się ta nadzieja, że jeszcze kiedyś wrócisz...
 

 
*Kocham*.w dzi­siej­szych cza­sach, bar­dzo często, to tyl­ko pus­te nic nie znaczące słowa...
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (9) ›
 

 
Je­den zwykły gest może przy­nieść niewyob­rażalne szczęście..
 

 
Na­wet gdy spad­nie śnieg
nie zak­ry­je śladów naszej miłości
zrodzo­nej w blas­ku słońca.
 

 
Cza­sami pot­rze­ba całego życia, aby od­na­leźć swją miłość!
 

 
Cza­sami le­piej za­kończyć tok­syczny związek niż trwać w nim niszcząc je­go pop­rzed­nią osobowość.
 

 
Nie pot­rze­buję diamentów by być szczęśli­wa, nie pot­rze­buję ciuchów z naj­now­szej kolekcji ani samochodu za 100.000 zł . Ja potrzebuję złapać Cię za rękę i czuć że ra­zem możemy wszys­tko .
 

 
Te­raz po­zos­tał tyl­ko żal i wściekłość, że tak to się skończyło. W głębi jed­nak mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (5) ›
 

 
To ten, który spra­wia, że na wi­dok je­go wiado­mości na twarz wstępu­je uśmiech. Ten, który po­zytyw­nie pat­rzy na świat i za­raża ra­dością życia. Ten, który zaw­sze wie jak mnie po­cie­szyć i złagodzić w trud­nych chwi­lach. Ten, z którym mogę roz­ma­wiać całymi godzi­nami o wszys­tkim i o niczym.
 

 
Minęło ty­le mi­nuty, godzin, dni a ja na­dal cze­kam na twój je­den uśmiech.
 

 
Kiedyś mi po­wie­dział
Że nie chce mnie zranić
Kiedyś go kochałam
Bez granic
Kiedyś mi obiecał
Że mnie nie zostawi
Kiedyś w to wierzyłam
Bez granic…
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (4) ›
 

 
Le­piej nicze­go nie ocze­kiwać, nic nie planować
żeby po­tem nie było rozczarowania...żalu...